Hỏi đáp

Hỏi đápcâu hỏi số: 1431283146
tô văn dức › hỏi 7 tháng trước

tôi mới mua bộ e connect, e pex tại hội nghị t4/2018. Trước giờ chưa sử dụng trâm máy, chờ dược hướng dẫn cài đặt và sử dụng cụ thể rõ ràng mới dám làm, chờ được hướng dẫn qua bản chữ Việt và những lưu ý, cảnh báo…video chưa có phản hồi. Mong quý công ty giúp đỡ hoặc cho phép gửi trả sản phẩm mua của công ty chờ có cơ hội tập huấn sẽ mua sau.Cám ơn!